Học lái online

CHƯƠNG 3
XE Ô TÔ VÀ NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ

3.1. Xe ô tô 

– Xe ô tô tập lái phải gắn 02 biển “TẬP LÁI” trước và sau xe, có hệ thống phanh phụ được lắp đặt bảo đảm hiệu quả phanh, được bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe.

– Xe tập lái loại tải thùng có mui che mưa, che nắng, ghế ngồi cho học viên, có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực.

3.2. Người lái ô tô

– Người tập lái xe phải thực hành lái xe trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái; phải mang theo phù hiệu “học viên tập lái xe”.

– Khi dạy thực hành lái xe, giáo viên phải mang theo phù hiệu “Giáo viên dạy lái xe”, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực, giấy phép xe tập lái do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.

– Việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe có đủ điều kiện hoạt động và phải bảo đảm công khai, minh bạch.

– Khi điều khiển xe chạy trên đường, người lái xe phải mang theo Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đó, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy phép vận chuyển (nếu loại xe đó cần phải có), các giấy tờ phải còn giá trị sử dụng.

– Khi sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, ngoài việc bị thu hồi giấy phép lái xe, chịu trách nhiệm trước pháp luật, người lái xe không được cấp giấy phép lái xe trong 5 năm.

– Người đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3.

– Người đủ 18 tuổi trở lên được điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi.

– Người đủ 21 tuổi trở lên được lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên; lái xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2).

– Người đủ 24 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi (hạng D), lái xe hạng C kéo rơ moóc (FC).

– Người đủ 27 tuổi trở lên được lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E), lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD).

– Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E) là 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

–  Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 được phép điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh dưới 175 cm3, xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.

– Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 được phép điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

– Người có giấy phép lái mô tô hạng A3 được phép điều khiển xe mô tô ba bánh.

– Người có giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được điều khiển ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; ô tô dùng cho người khuyết tật. Không được hành nghề lái xe.

– Người có giấy phép lái xe hạng B1 được điều khiển ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg. Không hành nghề lái xe.

– Người có giấy phép lái xe hạng B2 được điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg.

– Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg.

– Người có giấy phép lái xe hạng D được điều khiển ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg.

– Người có giấy phép lái xe hạng E được điều khiển ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg.

– Người có giấy phép lái xe hạng FC được điểu khiển các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và FB2.

– Người có giấy phép lái xe hạng FE được điểu khiển các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe: ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, FB2, FD.

Câu hỏi ôn tập

Đề số 2 hạng B2