Học lái online

CHƯƠNG 4
HIỆU LỆNH NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG

4.1. Hiệu lệnh của cảnh sát điều khiển giao thông

Người tham gia giao thông ở phía trước và phía sau người điều khiển phải dừng lại; người tham giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi tất cả các hướng.

Người tham gia giao thông ở các hướng đều phải dừng lại trừ các xe đã ở trong khu vực giao nhau.

– Khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

4.2. Tín hiệu đèn giao thông

–  Tín hiệu đèn giao thông gồm 3 màu: Đỏ – Vàng – Xanh.

– Tại nơi đường giao nhau, khi đèn điều khiển giao thông có tín hiệu màu vàng, người điều khiển giao thông phải cho xe dừng lại trước vạch dừng, trường hợp đã đi quá vạch dừng hoặc đã quá gần vạch dừng nếu dừng lại thấy nguy hiểm thì được đi tiếp. Trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát nhường đường cho người đi bộ qua đường.

Câu hỏi ôn tập

Đề số 2 hạng B2