Học lái online

CHƯƠNG 5
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

5.1. Biển báo cấm

Đường cấm

– Cấm tất cả phương tiện  tham gia giao thông đi lại cả hai hướng, trừ các xe ưu tiên.

– Cấm ô tô (kể cả mô tô 3 bánh) đi vào. Xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên được đi vào.

– Chú ý: hình vẽ màu đen biểu thị cho xe con, xe mô tô 3 bánh, xe tải và máy kéo.

– Cấm mô tô (2 và 3 bánh) đi vào. Xe gắn máy và xe ưu tiên được đi vào.

– Chú ý: hình vẽ màu đen biểu thị cho xe mô tô 2 và 3 bánh.

– Cấm ô tô tải đi vào. 

– Chú ý: hình vẽ màu đen biểu thị cho xe ô tô tải và máy kéo.

Cấm đi ngược chiều

– Cấm tất cả phương tiên  tham gia giao thông đi vào, trừ các xe ưu tiên.

Cấm ô tô

– Cấm ô tô (kể cả mô tô 3 bánh) đi vào. Xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên được đi vào.

Cấm ô tô rẽ phải

– Cấm ô tô kể cả mô tô 3 bánh rẽ phải.

Cấm mô tô

– Cấm mô tô (2 và 3 bánh) đi vào. Xe gắn máy và xe ưu tiên được đi vào.

– Cấm ô tô và mô tô đi về bên trái và bên phải.

Cấm ô tô tải

– Cấm ô tô tải đi vào. 

– Cấm ô tô tải đi về bên phải.

Cấm ô tô tải

– Cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 2,5 tấn đi vào. 

Cấm ô tô tải

– Cấm ô tô tải chở hàng nguy hiểm đi vào.

Cấm ô tô khách và ô tô tải

– Cấm ô tô khách và ô tô tải đi vào.

Cấm ô tô khách

– Cấm ô tô khách đi vào.

Cấm ô tô taxi

– Cấm ô tô taxi đi vào.

Cấm ô tô kéo moóc

– Cấm ô tô kéo moóc đi vào.

Cấm máy kéo

– Cấm máy kéo đi vào.

Cấm đi xe đạp

– Cấm xe đạp đi vào.

Cấm xe ba bánh có động cơ

– Cấm xe lam, xích lô máy, xe lôi máy… đi vào.

Cấm xe ba bánh có động cơ

– Cấm xe lam, xích lô máy, xe lôi máy… đi vào.

Cấm xe ba bánh không có động cơ

– Cấm xe xích, xe lôi đạp… đi vào.

Cấm người đi bộ

– Cấm người đi bộ đi vào.

Cấm xe súc vật kéo

– Cấm súc vật kéo hay chở trên lưng hàng hóa hoặc hành khách đi vào.

Hạn chế trọng lượng xe

– Cấm các phương tiện giao thông kể cả xe ưu tiên có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

Hạn chế trọng lượng trên trục xe

– Cấm các phương tiện giao thông kể cả xe ưu tiên có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bố trên một trục xe bất kỳ vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

Hạn chế chiều cao

– Cấm các phương tiện giao thông kể cả xe ưu tiên có chiều cao (tính đến điểm cao nhất cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

Hạn chế chiều ngang

– Cấm các phương tiện giao thông kể cả xe ưu tiên có chiều ngang (cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

Hạn chế chiều dài ô tô kéo moóc

– Cấm các phương tiện giao thông kéo theo rơ moóc kể cả ô tô sơ mi rơ moóc và xe ưu tiên kéo theo rơ moóc có chiều dài toàn bộ (cả xe, rơ moóc và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

– 200 mét sau biển báo phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe cho đến khi gặp ngã ba, ngã tư… hoặc biển báo hết mọi lệnh cấm.

– Trong đoạn đường 800 mét tính từ biển báo phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe.

Cấm rẽ trái

– Cấm các phương tiện giao thông rẽ trái.

Cấm rẽ phải

– Cấm các phương tiện giao thông rẽ phải.

Cấm quay đầu xe

– Cấm các phương tiện giao thông quay đầu xe.

Cấm ô tô quay đầu xe

– Cấm ô tô và mô tô 3 bánh quay đầu xe.

Cấm rẽ trái và quay đầu xe

– Cấm các phương tiện giao thông rẽ trái hoặc quay đầu xe.

Cấm rẽ phải và quay đầu xe

– Cấm các phương tiện giao thông rẽ phải hoặc quay đầu xe.

Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe

– Cấm ô tô rẽ trái hoặc quay đầu xe.

Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe

– Cấm ô tô rẽ phải hoặc quay đầu xe.

Cấm vượt

– Cấm xe cơ giới (trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy) vượt nhau.

Cấm ô tô tải vượt

– Cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 3,5 tấn vượt xe cơ giới khác (được vượt môt tô 2 bánh và xe gắn máy).

Tốc độ tối đa cho phép

– Cấm xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa quá trị số ghi trên biển.

Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm

– Cấm xe cơ giới chạy ban đêm với tốc độ tối đa quá trị số ghi trên biển.

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường

– Cấm xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa quá trị số ghi trên biển trên từng làn đường.

Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường

– Cấm từng loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa quá trị số ghi trên biển trên từng làn đường.

– Trong đoạn đường 500 mét tính từ biển báo không được bóp còi.

– Cấm xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường bên phải.

– Cấm xe cơ giới dừng và đỗ ở phía trước và sau biển (thông thường biển báo không có hiệu lực ở phía trước biển).

– Cấm ô tô tải dừng và đỗ.

Cấm đỗ xe

– Cấm xe cơ giới đỗ  xe ở phía đường đặt biển.

Cấm đỗ xe vào những ngày lẻ

– Cấm xe cơ giới đỗ  xe ở phía đường đặt biển vào những ngày lẻ.

Cấm đỗ xe vào những ngày chẵn

– Cấm xe cơ giới đỗ  xe ở phía đường đặt biển vào những ngày chẵn.

Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

– Các phương tiện giao thông phải nhường dường cho xe đi ngược chiều khi qua đoạn đường và cầu hẹp.

Hết cấm vượt

– Báo biển cấm ô tô vượt và cấm ô tô tải vượt hết tác dụng.

Câu hỏi ôn tập

Đề số 2 hạng B2