Học lái online

CHƯƠNG 5
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

5.4. Biển chỉ dẫn

Bắt đầu đường ưu tiên

Phương tiện đi trên đoạn đường này được quyền ưu tiên đi qua nơi giao nhau. Phương tiện trên đường khác nhập vào hay cắt ngang qua phải nhường đường.

Hết đoạn đường ưu tiên

Báo hiệu đến hết đoạn đường quy định là ưu tiên.

Đường cụt

Chỉ dẫn lối rẽ vào đường cụt.

Đường cụt

Chỉ dẫn lối rẽ vào đường cụt.

Đường cụt

Chỉ dẫn phía trước là đường cụt.

Được ưu tiên qua đường hẹp

Chỉ dẫn cho người tham gia giao thông cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp.

Được một chiều

Chỉ dẫn đoạn đường chạy một chiều; chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại.

Nơi đỗ xe một phần trên hè phố

Chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe một phần trên hè phố rộng. Xe phải đỗ sao cho các bánh phía ghế phụ trên hè phố.

Chỗ quay xe

Chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe.

Khu vực quay xe

Chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe.

Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách

Chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết đường phía trước có làn đường dành riêng cho ô tô khách theo chiều ngược lại.

Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách

Chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết ở nơi đường giao nhau rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành riêng cho ô tô khách.

Đường tránh

Chỉ dẫn lối đi đường tránh, đường vòng trong trường hợp đường cấm vì lý do đường, cầu bị tắc hoặc thi công và cấm một số loại xe đi qua.

Chỉ dẫn địa giới

Chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện.

Di tích lịch sử

Chỉ dẫn những nơi có di tích lịch sử hoặc những nơi có danh lam thắng cảnh, những nơi có thể tham quan… ở hai ven đường.

Điểm bắt đầu đường đi bộ

Chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ.

Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

Chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường.

Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

Chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường.

Hầm chui qua đường cho người đi bộ

Chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường.

Hầm chui qua đường cho người đi bộ

Chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường.

Trạm cảnh sát giao thông

Chỉ dẫn nơi đặt trạm cảnh sát giao thông. Các phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

Đường cao tốc

Chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc.

Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật

Báo hiệu nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật.

Biển báo cầu vượt liên thông

Đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.

Làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp

Chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn đường cứu nạn.

Biển tên đường

Báo tên đường cho các tuyến đường đối ngoại.

Câu hỏi ôn tập

Đề số 2 hạng B2