Học lái online

CHƯƠNG 5
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

5.2. Biển báo nguy hiểm

Chỗ ngoặt nguy hiểm

– Báo trước sắp đến chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải.

Đường bị thu hẹp

– Báo trước sắp đến đoạn đường bị thu hẹp đột ngột cả hai bên.

Đường bị thu hẹp

– Báo trước sắp đến đoạn đường bị thu hẹp đột ngột về phía trái.

Đường bị thu hẹp

– Báo trước sắp đến đoạn đường bị thu hẹp đột ngột về phía phải.

Đường hai chiều

– Báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa hoặc có trở ngại ở một phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện cả hai chiều trên phía đường còn lại.

Đường giao nhau

– Báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên).

Giao nhau với đường không ưu tiên

– Được đặt trên đường ưu tiên để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

Giao nhau với đường ưu tiên

– Được đặt trên đường không ưu tiên để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên.

Giao nhau có tín hiệu đèn

– Báo trước sắp đến nơi giao nhau có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn trong trường hợp người tham gia giao thông khó quan sát thấy đèn để kịp thời xử lý.

Giao nhau với đường sắt có rào chắn

– Báo trước sắp đến nơi giao nhau giữa đường bộ với đường sắt có rào chắn kín hay rào chắn nửa kín và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông.

Giao nhau với đường sắt không có rào chắn

– Báo trước sắp đến nơi giao nhau giữa đường bộ với đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông.

Giao nhau với đường tàu điện

– Báo trước sắp đến nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường tàu điện.

Đường không bằng phẳng

– Báo trước sắp tới đoạn đường có gồ giảm tốc hoặc những nơi tiếp giáp với đầu cầu, cống bị lún, võng.

Đường người đi bộ cắt ngang

– Báo trước sắp tới phần đường dành cho người đi bộ sang qua đường. Các xe phải giảm tốc độ, nhường ưu tiên cho người đi bộ và chỉ được chạy khi không gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Trẻ em

– Báo trước sắp tới đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ. Người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em.

Đường người đi xe đạp cắt ngang

– Báo trước sắp tới nơi thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ đường dành cho xe đạp nhập vào đường ô tô.

Giao nhau với đường hai chiều

– Được đặt trên đường một chiều để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường hai chiều. Trong nội thành, nội thị có thể không đặt biển này.

Đường đôi

– Báo trước sắp đến đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng dải phân cách cứng. Trong nội thành, nội thị có thể không đặt biển này.

Kết thúc đường đôi

– Báo trước sắp kết thúc đoạn đường có chiều đi và chiều về phân biệt bằng dải phân cách cứng. Trong nội thành, nội thị có thể không đặt biển này.

Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ

– Dùng bổ sung cho biển báo “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” để chỉ đường sắt chỉ có một cặp đường ray giao cắt vuông góc với đường bộ.

Chú ý chướng ngại vật

– Báo phía trước có chướng ngại vật, cần giảm tốc độ và vòng tránh ra hai bên.

Chú ý chướng ngại vật

– Báo phía trước có chướng ngại vật, cần giảm tốc độ và vòng tránh sang bên trái.

Câu hỏi ôn tập

Đề số 2 hạng B2