Học lái online

CHƯƠNG 5
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

5.4. Biển chỉ dẫn

Bắt đầu đường ưu tiên

Phương tiện đi trên đoạn đường này được quyền ưu tiên đi qua nơi giao nhau. Phương tiện trên đường khác nhập vào hay cắt ngang qua phải nhường đường.

Hết đoạn đường ưu tiên

Báo hiệu đến hết đoạn đường quy định là ưu tiên.

Được ưu tiên qua đường hẹp

Chỉ dẫn cho người tham gia giao thông cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp.

Được một chiều

Chỉ dẫn đoạn đường chạy một chiều; chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại.

Khu vực quay xe

Chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe.

Điểm bắt đầu đường đi bộ

Chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ.

Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

Chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường.

Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

Chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường.

Hầm chui qua đường cho người đi bộ

Chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường.

Hầm chui qua đường cho người đi bộ

Chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường.

Trạm cảnh sát giao thông

Chỉ dẫn nơi đặt trạm cảnh sát giao thông. Các phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật

Báo hiệu nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật.

Biển báo cầu vượt liên thông

Đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.

Câu hỏi ôn tập

Đề số 2 hạng B2