Học lái online

CHƯƠNG 5
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

5.5. Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc

Chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc, bao gồm các thông tin về tên và ký hiệu đường, giá trị hạn chế tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu.

Chỉ dẫn điểm kết thúc đường cao tốc

Chỉ dẫn điểm kết thúc đường cao tốc, bao gồm các thông tin về tên và ký hiệu đường.

Chỉ dẫn khoảng cách đến nơi đỗ xe trong trạm dừng nghỉ

Biển có bốn dịch vụ: xăng dầu, ăn uống, thông tin, sửa chữa xe.

Trạm kiểm tra tải trọng xe

Chỉ dẫn khoảng cách đến trạm kiểm tra tải trọng xe cách 750 m.

Chỉ dẫn vị trí nhập làn

Chỉ dẫn vị trí nhập làn xe cách 250 m.

Chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước

Cảnh báo phía trước có sự cản trở lưu thông bình thường (nằm bên trong phần đường xe chạy hay ngay sát phần đường xe chạy) và chỉ dẫn đi theo hướng bên trái.

Chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước

Cảnh báo phía trước có sự cản trở lưu thông bình thường (nằm bên trong phần đường xe chạy hay ngay sát phần đường xe chạy) và chỉ dẫn đi được cả hai hướng.

Chỉ dẫn chướng ngại vật phía trước

Cảnh báo phía trước có sự cản trở lưu thông bình thường (nằm bên trong phần đường xe chạy hay ngay sát phần đường xe chạy) và chỉ dẫn đi theo hướng bên phải.

Chỉ dẫn hướng rẽ phải

Chỉ dẫn hướng rẽ để người điều khiển phương tiện chuẩn bị đổi hướng khi sắp vào đường cong nguy hiểm, có bán kính cong nhỏ.

Chỉ dẫn hướng rẽ trái

Chỉ dẫn hướng rẽ để người điều khiển phương tiện chuẩn bị đổi hướng khi sắp vào đường cong nguy hiểm, có bán kính cong nhỏ.

Câu hỏi ôn tập

Đề số 2 hạng B2