Học lái online

CHƯƠNG 5
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

5.3. Biển hiệu lệnh

Dừng lại 

– Bắt buộc các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe ưu tiên phải dừng lại trước biển hoặc vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn cờ) cho phép đi. Trong trường hợp không có tín hiệu đèn cờ, không có người điều khiển giao thông hoặc các tín hiệu đèn không bật sáng, người tham gia giao thông chỉ được phép đi khi trên đường không còn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hướng đi phải theo

– Được đặt ở trước đường giao nhau để buộc người tham gia giao thông chỉ được rẽ trái ở đường giao nhau ngay sau mặt biển.

Hướng đi phải theo

– Được đặt ở trước nơi đường giao nhau để buộc người tham gia giao thông chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải ở đường giao nhau ngay sau mặt biển.

Hướng đi phải theo

– Được đặt ở trước nơi đường giao nhau để buộc người tham gia giao thông chỉ được đi thẳng hoặc rẽ trái ở đường giao nhau ngay sau mặt biển và được phép quay đầu xe để đi theo hướng ngược lại.

Hướng đi phải theo

– Được đặt ở sau nơi đường giao nhau để buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ trái, quay đầu hoặc rẽ phải ở đường giao nhau ngay trước mặt biển.

Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến

– Bắt buộc các loại xe muốn chuyển hướng phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên.

Đường dành cho xe thô sơ

– Bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường riêng này để đi và cấm các xe cơ giới kể cả xe ưu tiên đi vào.

Đường dành cho người đi bộ

– Báo đường dành cho người đi bộ. Các loại xe cơ giới và thô sơ (trừ xe đạp và xe lăn dành cho người tàn tật), kể cả xe ưu tiên đi vào.

Tốc độ tối thiểu cho phép

– Bắt buộc các loại xe cơ giới chạy với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển trong điều kiện giao thông thuận lợi và an toàn.

Hết tốc độ tối thiểu

– Báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển báo “Tốc độ tối thiểu cho phép” hết tác dụng, các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.

Tuyến đường cầu vượt cắt qua

– Báo hiệu phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc rẽ trái.

Tuyến đường cầu vượt cắt qua

– Báo hiệu phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc rẽ phải.

Đường dành cho xe ô tô

– Báo hiệu bắt đầu đường dành cho các loại ô tô đi lại.

Đường dành cho xe ô tô, xe máy

– Báo hiệu bắt đầu đường dành cho các loại ô tô, xe máy đi lại.

Đường dành cho xe ô tô con

– Báo hiệu bắt đầu đường dành cho xe ô tô con.

Hết đoạn đường dành cho xe ô tô

– Báo hiệu hết đoạn đường dành cho ô tô đi lại.

Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo

– Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Bắt buộc người tham gia giao thông phải đi đúng làn đường đã được chỉ dẫn hướng phù hợp với hành trình của xe.

Làn đường dành cho xe ô tô khách

– Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết có làn đường dành riêng cho xe ô tô khách (kể cả ô tô buýt).

Làn đường dành cho xe ô tô con

– Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết có làn đường dành riêng cho xe ô tô con.

Làn đường dành cho xe ô tô tải

– Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết có làn đường dành riêng cho xe ô tô tải.

Làn đường dành cho xe máy

– Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết có làn đường dành riêng cho xe máy và xe gắn máy.

Làn đường dành cho ô tô

– Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết có làn đường dành riêng cho các loại xe ô tô.

Bắt đầu khu đông dân cư

– Báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu đông dân cư.

Hết khu đông dân cư

– Báo hiệu hết đoạn đường qua phạm vi khu đông dân cư.

Cấm đỗ xe trong khu vực

– Báo cấm đỗ xe trong khu vực.

Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực

– Báo cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực.

Hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực

– Báo hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực.

Hết cấm đỗ xe trong khu vực

– Báo hiệu hết cấm đỗ xe trong khu vực.

Hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực

– Báo hiệu hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực.

Hết khu vực đỗ xe

– Báo hiệu hết khu vực đỗ xe.

Câu hỏi ôn tập

Đề số 2 hạng B2