Học lái online

CHƯƠNG 5
BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

5.6. Vạch kẻ đường

Vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đơn, đứt nét

– Dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau. Xe được phép cắt qua để sử dụng làn đường ngược chiều từ cả hai phía.

Vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đơn, nét liền

– Dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều. Xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.

– Thường được sử dụng ở đoạn đường không đảm bảo tầm nhìn vượt xe, nguy cơ tai nạn giao thông đối đầu lớn trên các đường có 2 hoặc 3 làn đường xe cơ giới và không có dải phân cách giữa.

Vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đôi, nét liền

– Dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều. Xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.

– Thường được sử dụng ở đoạn đường không đảm bảo tầm nhìn vượt xe, nguy cơ tai nạn giao thông đối đầu lớn trên các đường có 4 làn đường xe cơ giới trở lên và không có dải phân cách giữa.

Vạch phân chia các làn xe chạy cùng chiều, dạng vạch đơn, đứt nét

– Dùng để phân chia các làn xe cùng chiều. Xe được phép chuyển làn đường qua vạch.

Vạch phân chia các làn xe chạy cùng chiều, dạng vạch đơn, liền nét

– Dùng để phân chia các làn xe cùng chiều. Xe không được phép chuyển làn, không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Vạch quy định vị trí dừng đỗ của phương tiện giao thông công cộng trên đường

– Quy định vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng trên đường như xe buýt, xe tắc xi… Các loại phương tiện khác và người đi bộ không được dừng, đỗ trong phạm vi kẻ vạch và trong khoảng cách 15m từ vị trí vạch về hai phía theo phương dọc đường.

Câu hỏi ôn tập

Đề số 2 hạng B2